Zamówienia publiczne – nowelizacja

Klauzule społeczne, zamówienia publiczne i dyrektywy oraz szykujące się zmiany. Dobrze orientować się w tym temacie i dlatego postanowiliśmy przedstawić opinię zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia. Polecamy! 

„11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.  Większość zmian wchodzi w życie już niedługo, bo 28 lipca. Zmiany to efekt wdrażania dyrektyw unijnych, a dotyczą one m.in. ważnych dla przedsiębiorstw społecznych klauzul społecznych. Zmiany, których celem jest rozszerzenie możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, w praktyce mają jeszcze bardziej ułatwić przedsiębiorcom społecznym dostęp do rynku zamówień publicznych. Co to oznacza w praktyce? Pisze nasz radca prawny – Marek Gruchalski. 

Klauzule społeczne, czyli co?

Klauzule społeczne nie są w Prawie Zamówień Publicznych niczym nowym. To zapisy w zamówieniach publicznych, które dotyczą wymagań społecznych stawianych przez Zamawiającego wykonawcy. Do tej pory w Ustawie Prawo zamówień publicznych funkcjonowały dwa rodzaje klauzul społecznych. Pierwsza z nich dotyczyła możliwość określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia czy funduszu szkoleniowego. Druga, zwana często klauzulą zastrzeżoną,  umożliwiała ograniczenie kręgu oferentów do tych z nich, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne.”
Cały tekst znajdziecie tutaj