Nasza współpraca z biznesem – sukces!

Współpraca spółdzielni socjalnych z biznesem może przynieść wiele korzyści. Odkryliśmy na własnym przykładzie jak dużo. Zatrudnionych zostało 5 osób z niepełnosprawności – a to dopiero początek, pilotażowy projekt. CEVA Logistics Poland Sp. z o.o. – dziękujemy!

„Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami to temat niewątpliwie ważny.  Jednak nadal mimo wielu działań jakie są podejmowane to jest to praktyka mało „popularna” w naszym kraju. Nasze Stowarzyszenie od lat działa na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego też miło jest nam informować o inicjatywach, które osiągają sukcesy w tym zakresie.
Współpracująca z nami Spółdzielnia Socjalna Herakles z Poznania rozpoczęła realizację działań, które mogą okazać się rozwiązaniem dla wyżej opisanych problemów. Chodzi mianowicie o wspieranie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Spółdzielnia z Poznania szukała firmy, która z jej pomocą zaangażuje do pracy osoby z niepełnosprawnościami. Istotne jest w tym zakresie doświadczenie jakie posiada jej zespół. Herakles na stałe współpracuje z przedstawicielami biznesu, specjalistami ds. ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi.
Pomysł na zainicjowanie współpracy pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a biznesem „rodził” się – jak wspominają twórcy pomysłu- długo. Wymagał przeanalizowania sytuacji a także nawiązania współpracy z firmami godnymi zaufania. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że to się udało.
Koncern CEVA Logistics powstał w 2006 roku z przekształcenia TNT Logisitcs (powstałej w Australii w 1946 roku). W 2007 roku CEVA rozwinęła się poprzez wchłonięcie Eagle Global Logistics (założonej w 1984 w Houston w Teksasie USA). Na całym świecie (w 160 krajach), w licznych oddziałach i placówkach firmy pracuje ponad 41 tysięcy osób.”
(…)
„To bardzo dla nas istotne, aby tworzyć nie tylko dostępne miejsca pracy, bez ograniczeń, ale przede wszystkim miejsca pracy, które są wartościowe dla pracownika i użyteczne dla firmy. To połączenie gwarantuje efektywną rehabilitację zawodową dla osób wykluczonych społecznie bez tworzenia iluzji wsparcia”  – dodaje Piotr Kielar, HR Bussines Partner w Ceva Logistic.”
Pełen tekst informacji na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.