To dla nas ważne – Ustawa o spółdzielniach socjalnych!

Projekt zmian Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw jest już dostępny na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie trwają prace legislacyjne nad założeniem zmian. 
Za opracowanie projektu odpowiada Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu reprezentujący Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Jakie są najważniejsze zmiany mogą nas czekać? 
 
„W dużym skrócie największą potrzebę zmian w stosunku do stanu obecnego ustawy o spółdzielniach socjalnych można wymienić w 7 punktach:
  1. Uporządkowanie spraw formalnych
  2. Rozszerzenie katalogu osób objętych ustawą
  3. Dostosowanie regulacji do definicji przedsiębiorstwa społecznego
  4. Wsparcie merytoryczne funkcjonowania spółdzielni
  5. Wsparcie finansowe spółdzielni
  6. Zrzeszanie się spółdzielni – konsorcja
  7. Wzmocnienie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

źródło: SNRSS