Partnerzy

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zajmuje się zakładaniem nowych i wspieraniem już istniejących spółdzielni socjalnych. Tworzy miejsca pracy dla osób wykluczonych, które z różnych powodów nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Są wśród nich osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione, ale też osoby z niepełnosprawnościami czy uchodźcy. Celem Stowarzyszenia jest przywrócenie ich społeczeństwu, zgodnie z przekonaniem, że potrzebują tego obie strony. 

www.spoldzielnie.org